Prodej nepotřebné techniky 2

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod nabízí veřejnosti možnost odkupu nepotřebné techniky.

Podrobná specifikace nabízeného majetku včetně výše kupní ceny, informace o způsobu podání nabídky a přílohy potřebné k podání nabídky jsou uvedeny zde.