Prodej nepotřebné výpočetní techniky

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod nabízí veřejnosti možnost odkupu nepotřebné výpočetní techniky.

Podrobná specifikace nabízeného majetku včetně minimální výše kupní ceny, informace o způsobu podání nabídky a přílohy potřebné k podání nabídky jsou uvedeny zde.