Smlouvy o poskytnutí dotace ke zveřejnění

V souladu s ustanovením § 10d zákona  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené po 1. 7. 2015 a dodatky k těmto smlouvám.