Úřední deska

O  informacích Úřadu a nabídce pracovních míst se dozvíte na úřední desce.

Členové expertní komise

Členové expertní komise, jako nezávislí odborníci, hodnotí projekty v oblasti Potřeby a relevance projektů (tj. integrovaný přístup, vazba na jiné aktivity, soulad s rozvojovými strategiemi daného regionu a přínos pro rozvoj regionu a dané podporované oblasti)

 

Nabídka pracovních míst

Hledáte zajímavé profesní uplatnění? Chcete pracovat v mladém kolektivu a učit se něco nového? Jste komunikativní, zodpovědní, zajímáte se o dění v Evropské unii, potažmo o čerpání dotací ze strukturálních fondů EU? Pak se můžete i vy stát naším kolegou na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

 

Informace Úřadu Regionální rady

Zde jsou zveřejňovány informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a dále informace, jejichž zveřejňování ukládají další zákony.

 

Veřejné zakázky

Zde jsou uveřejňovány veřejné zakázky zadávané Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod. V současné době je zadávána následující veřejná zakázka.

 

Smlouvy o poskytnutí dotace ke zveřejnění

V souladu s ustanovením § 10d zákona  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené po 1. 7. 2015 a dodatky k těmto smlouvám.

 

Informace o výzvách 

Veškeré bližší informace týkající se výzev naleznete zde