Určeno příjemcům dotací: aktualizujte u projektu kontaktní osobu

EU.jpg Pokud se u projektu realizovanému díky dotaci z ROP Severovýchod změnila kontaktní osoba, je třeba předat informaci o změně také Úřadu Regionální rady Severovýchod.  

Kontaktní osobě jsou zasílána důležitá upozornění, například blížící se termín k předložení monitorovací zprávy. Často se však opakují případy, kdy příjemce nepodá žádost o aktualizaci kontaktní osoby a zpráva je tak zaslána na neaktuální adresu. Zbytečně se tak příjemce vystavuje riziku, že nedodrží stanovený termín předložení monitorovací zprávy. Toto pochybení ve svém důsledku znamená krácení dotace. "Apelujeme proto na příjemce, aby o každé změně údajů kontaktní osoby informovali Úřad Regionální rady Severovýchod," upozornil pověřený ředitel úřadu Zdeněk Vašák.