Určeno příjemcům dotací, jejichž projekty jsou ve fázi udržitelnosti

EU.jpg Aktualizovaný postup promíjení odvodu dotace za porušení rozpočtové kázně u projektů, které jsou ve fázi udržitelnosti, schválil 25. ledna Výbor Regionální rady Severovýchod. Od tohoto data je dokument platný.

„Pokud jste úspěšně dokončili projekt dotovaný z ROP Severovýchod a nyní už běží pětileté období jeho tak zvané udržitelnosti, prostudujte si aktualizovanou tabulku finančních oprav,“ upozornil příjemce dotace Zdeněk Vašák, pověřený ředitel Úřadu Regionální rady.