Určeno příjemcům: na dotace přijímané z ROP Severovýchod si nemusíte zřizovat účet u České národní banky

2.JPG Regionální rada bude i nadále posílat příjemcům dotace na zvláštní účty projektů uvedené ve smlouvách o poskytnutí dotace. Nic na tom nemění ani novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Kraje, města, obce a další příjemci dotací si musí podle novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zřídit na příjímání dotací účet u České národní banky. Regionální rada však poskytuje dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. To znamená, že se zmíněná povinnost příjemců dotace z ROP Severovýchod netýká,“ vysvětluje pověřený ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod  Zdeněk Vašák a dodává: „Platby budeme i nadále posílat příjemcům na zvláštní účty projektů uvedené ve smlouvách o poskytnutí dotace“.

Účet u České národní banky si musí naopak zřídit sama Regionální rada, která přijímá dotace od ministerstva pro místní rozvoj.