Informace pro všechny příjemce dotace z ROP Severovýchod

EU.jpg Dva metodické pokyny schválil 27. června Výbor Regionální rady Severovýchod.

V souvislosti s aktualizací pokynů k zadávání veřejných zakázek u projektů dotovaných z ROP Severovýchod začne 1. července platit nový metodický pokyn. „Týká se všech veřejných zakázek spolufinancovaných z ROP Severovýchod,“ řekl Zdeněk Vašák, zástupce ředitele Úřadu Regionální rady.

Další metodický pokyn platný od 27. června definuje specifické postupy u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu. Souvisí také se schvalováním dílčích projektů v rámci ROP Severovýchod. „Pokyn umožňuje Výboru Regionální rady vybíral kromě projektů ve standardním režimu také ty, jež jsou v době schvalování jen částečně kryty, nebo na něž se zatím dotace nedostávají. Tyto projekty budou financovány v případě, že se finanční prostředky v ROP Severovýchod uvolní dodatečně,“ vysvětlil Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod.