Uzavírání programu a certifikace. Dvě témata, která nejvíc zajímala členy Monitorovacího výboru

Hradec Králové – Budova z dílny architekta a herce Davida Vávry s velrybou na střeše se stala místem pro 25. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod. Nebylo tomu však náhodou. Bývalá továrna Vertex stojící nedaleko centra Hradce Králové se mohla proměnit v kouzelné místo, v němž vzniklo Centrum celoživotního vzdělávání, díky více než 129milionové dotaci z ROP Severovýchod. Nový domov zde našla především městská knihovna. 

Členové Výboru se ke svému jednání sešli v pátek 4. prosince, aby společně projednali nejdůležitější události, k nimž od posledního zasedání došlo. Mezi hlavními body programu se objevily především informace spojené s uzavíráním ROP Severovýchod a opatření vedoucí k pokud možná co nejefektivnějšímu vyčerpání přidělených finančních prostředků. „Uzavírání programu se pro nás v příštím roce stane prioritou. Z tohoto důvodu již byla přijata opatření, která směřují ke zdárnému dočerpání alokace, a tím i k úspěšnému uzavření ROP Severovýchod,“ uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod Lenka Vašátková.

Mezi těmito opatřeními je především existence projektů vedených ve zvláštním režimu. Na tyto projekty sice nejsou v tuto chvíli v programu finanční prostředky a příjemci nesou riziko, že si vše budou muset zaplatit z vlastních zdrojů, nicméně podle předpokladů se na ně postupně dostane, jelikož se do programu vracejí peníze díky úsporám v projektech, změně kurzu, vymoženým sankcím a dalším okolnostem. „Tímto krokem se snažíme mít vybrané a především včas zrealizované takové projekty, které jsou kvalitní a bude možné na ně případně v budoucnu prostředky uvolnit,“ dodala ředitelka.

Do popředí se dostala také otázka spojená s pozastavenou certifikací programu, k níž došlo v návaznosti na překročení dvouprocentní hranice míry chybovosti v uplynulém období. „Evropská komise v této souvislosti požadovala ujištění o správném fungování kontrolního systému, jež jsme poskytli ve velmi krátkém čase. V tuto chvíli už je opět certifikace výdajů obnovena a vše je v pořádku,“ upřesnil Daniel Jankovič, vedoucí Odboru metodického řízení a monitoringu. Nicméně ani v době pozastavené certifikace nebylo čerpání financí u příjemců ohroženo a to díky předfinancování ze státního rozpočtu. „V tuto chvíli můžeme po ukončení letošních auditů operací konstatovat i další potěšující zprávu a to tu, že podle našich propočtů by měla být chybovost programu za loňský rok pod jedním procentem,“ doplnila ředitelka Vašátková.

Opomenuta nebyla ani otázka publicity a akcí pořádaných pro veřejnost. Tady hrála za pololetí prim velká roadshow Hvězdy Severovýchodu, která odstartovala v květnu a byla završena na letošním výroční konferenci ROPFÓRUM 2015. Představeny byly také výsledky evaluace dopadu ROP Severovýchod na rozvoj regionu. „Výsledky studie realizované externí firmou jsou pro nás potěšující. Samozřejmě některé oblasti podpory měly výraznější dopad na rozvoj regionu a jeho konkurence-schopnost a jiné méně, nicméně v obecné rovině si troufnu říci, že ROP Severovýchod patří k úspěšným programům,“ poznamenala Lenka Vašátková.

Monitorovací výbor se bude scházet i v příštím roce. Stejně jako doposud vždy zhruba po půlroce. Další setkání se tak uskuteční v polovině roku 2016.