Uzavírání programu je ještě běh na dlouhou trať, zaznělo při jednání Monitorovacího výboru

Zasedání Monitorovacího výboru 10. 6. 2016 v Liberci Liberec – Úspěšné ukončení proplácení dotací a navazující uzavírání programu ROP Severovýchod. Dvě zásadní témata, která zajímala členy Monitorovacího výboru ROP Severovýchod, jenž se sešel již po 26. v pátek 10. června, tentokrát v libereckém společenském centru Lidové sady.

V tuto chvíli byla uzavřena jedna z nejdůležitějších kapitol fungování ROP Severovýchod. K prvnímu červnovému dni došlo k proplacení posledních dotačních financí a nyní tak nastává období, kdy bude nutné celý program úspěšně uzavřít. „Nyní dochází k zpracovávání dat, nicméně vše nasvědčuje tomu, že se nám podařilo vyčerpat 100 procent alokovaných evropských prostředků. Toto je pro nás vynikající zpráva, nicméně neznamená ukončení fungování Regionální rady nebo méně práce. Nyní nastává období uzavírání celého programu ROP Severovýchod, které bude velmi náročné,“ upřesnila Lenka Vašátková, ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod.

Kromě vyhodnocování a analýzy veškerých údajů je nyní potřeba monitorovat a kontrolovat projekty, jimž stále běží pětileté období udržitelnosti. U projektů, které byly dokončeny na konci roku 2015, uplyne tato lhůta až v roce 2020. Z toho plyne skutečnost fungování Regionální rady Severovýchod minimálně do roku 2021. S tím také souvisí možná rizika především v oblasti lidských zdrojů. „Samozřejmě, že postupné odchody našich zaměstnanců jsou realitou, s níž mnoho nenaděláme. Přesto jsou pro mě personální otázky těmi nejzásadnějšími a budeme se snažit maximálně zaměstnance motivovat k tomu, abychom společně zdárně program uzavřeli,“ objasnila ředitelka.

Opomenuta nebyla ani otázka publicity a akcí pořádaných pro veřejnost v roce 2015, který byl z hlediska propagace tím posledním. Od tohoto se také odvíjela celá koncepce aktivit, v nichž hrála prim velká roadshow Hvězdy Severovýchodu, která odstartovala v květnu a byla završena na výroční konferenci ROPFÓRUM 2015.

Představeny byly také finální výsledky evaluace komunikačních aktivit ROP Severovýchod. „Výsledky studie realizované externí firmou jsou pro nás potěšující. Úroveň povědomí o našem programu se nám podařilo držet na poměrně vysoké úrovni a stejně tak informovanost o konkrétních výsledcích ROP Severovýchod," poznamenala Lenka Vašátková.

Na závěr jednání měli členové Výboru možnost zavítat do pavilonu leknínů v Botanické zahradě Liberec, který vznikl s využitím dotace z ROP Severovýchod. Nový bezbariérový pavilon se stal desátým v pořadí, který v zahradě vyrostl. Veřejnosti se otevřel v roce 2014. Unikátní je nejen díky svému tvaru, ale především díky rostlinám, které se zde pěstují. Jedná se o tři největší leknínové rostliny světa - Viktorii královskou, Viktorii Cruzovou a Euryalé vzdornou. 

Monitorovací výbor ROP Severovýchod se znovu sejde v prosinci letošního roku.

 Fotogalerii ze zasedání si můžete prohlédnout zde.