V Bruselu diskutovali zástupci členských zemí Unie o dotacích po roce 2013

images.jpg NUTS II Severovýchod – Páté kohezní fórum se na přelomu ledna a února konalo v Bruselu. Diskuse se zúčastnilo více než osm set zástupců členských států Evropské unie, včetně českých.

Fórum, které završilo veřejnou rozpravu následující po listopadovém vydání Páté kohezní zprávy, zahájil předseda Evropské komise José Manuel Barroso. Vystoupili také Jerzy Buzek, předseda Evropského parlamentu, maďarský premiér Viktor Orbán a jeho polský protějšek Donald Tusk.  „Dokument Evropské komise vyvolal debatu, zejména o tom, jaké aktivity se budou z unijních prostředků po roce 2013 dotovat,“ řekl Radko Martínek, hlavní vyjednávač Asociace krajů ČR s Evropskou komisí v otázkách financování projektů v dalším programovacím období. Českou republiku reprezentovali také zástupci českých ministerstev, Svazu měst a obcí i Českomoravské konfederace odborových svazů. „Příprava dalšího programovacího období probíhá na místní, regionální i národní úrovni s hlavním cílem vyjednat výhodné podmínky pro Českou republiku,“ uvedl pardubický hejtman Martínek.