V čerpání peněž si ROP Severovýchod vede skvěle. Proplaceny už jsou tři čtvrtiny finančních prostředků

EU.jpg Hradec Králové, Pardubice, Liberec – Už téměř 74 % financí z Regionálního operačního programu Severovýchod bylo během programového období 2007 – 2013 proplaceno příjemcům dotací. Díky tomu patří ROP Severovýchod k nejlépe hodnoceným operačním programům v zemi.

Průběžné výsledky k čerpání financí z Evropské unie v rámci operačních programů pravidelně zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Vzhledem k tomu, že období 2007 – 2013 pomalu dobíhá a je v plném proudu příprava na nové operační období 2014 – 2020, je otázka čerpání finančních prostředků jednou z nejdůležitějších.

Více informací najdete zde.