V České Třebové otevřeli muzeum

Muzeum v České Třebové Po celkové rekonstrukci se v sobotu 29. září otevřelo Městské muzeum v České Třebové. Zaměřuje se zejména na dopravu – nejtypičtější symbol města.

Slavnostního zahájení se kromě představitelů města a kraje zúčastnil také místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák a starostové partnerských měst z Itálie, Polska a Slovenska. Rekonstrukcí muzea získalo město odpovídající prostory pro bohaté sbírky historických artefaktů. Ale nejen jich. Návštěvníci si mohou prohlédnout legendární Velorexy, jejichž konstruktéři se v České Třebové narodili, další části expozice se zaměřují na dosud diskutovaný projekt průplavu Labe – Dunaj – Odra a nechybí samozřejmě ani expozice věnovaná železnici. „Chtěli jsme, aby téma bylo zajímavé, nadregionální a přitom českotřebovské. Nakonec zvítězilo téma dopravních křižovatek, téma pro Českou Třebovou tolik signifikantní,“ uvedla ve slavnostním proslovu ředitelka muzea Jana Voleská. Součástí projektu, na který téměř 26 miliony korun přispěl ROP Severovýchod, byla i realizace přístavby s přednáškovým sálem a bezbariérovým přístupem.