V Liberci uspořádali konferenci k IPRM

1.JPG Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) Liberce, jeho realizace v podobě dílčích projektů spojená s financováním z evropských fondů, to bylo hlavní téma konference, která se ve čtvrtek 17. června konala v libereckých městských lázních.

„Informovali jsme o přípravě IPRM jako strategie,“ řekl Michal Vereščák, manažer IPRM v Liberci. Podle jeho slov by se měla tato tematická konference každoročně opakovat. „Seznámíme tak veřejnost s aktuálním stavem dílčích projektů, s čerpáním prostředků, naplňováním indikátorů i principu partnerství,“ vysvětlil Vereščák. Integrovaný plán rozvoje města Liberce – zóna „Lidové sady“ dostal příslib finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Do roku 2013, respektive 2015 je tak na rozvoj krajského města vyčleněno v Evropském fondu pro regionální rozvoj více než 643 milionů korun. Výbor Regionální rady dosud podpořil v rámci libereckého IPRM tři projekty. V nejbližší době město předloží podle Michala Vereščáka projekt Lidových sadů I, v závěru roku požádá o dotaci na bazén Liberec a revitalizaci městských lázní na galerijní objekt. „IPRM je oproti jiným projektům dotovaným z ROP Severovýchod výjimečné. Má své specifické podmínky i pravidla. Ale také význam, protože Liberec, stejně jako další krajská města, je metropolí regionu. Řada libereckých služeb není v kraji zastupitelná. Také proto si město zaslouží větší finanční podporu a hlavně integrovaný rozvoj,“ uvedl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady, který na konferenci spolu s primátorem Jiřím Kittnerem a dalšími hosty vystoupil.