V pátek 20. 9. 2019 jednali členové Výboru Regionální rady na Ještědu

Liberec – V pátek 20. září 2019 se členové všech tří komor Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod sešli v prostorách Hotelu Ještěd v Libereckém kraji, aby projednali body stanovené programem.

Po úvodním uvítacím slovu zahájil jednání předseda Výboru, Bc. Pavel Hečko. Ing. Helena Kubíčková, ředitelka Úřadu, členům Výboru postupně představila všechny body programu. Podrobně uvedla především jednotlivé žádosti příjemců o změny v projektech v době udržitelnosti, které byly na Úřad doručeny. Členové VRR před hlasováním diskutovali nad předloženými podklady.

Výbor se dále zabýval pravidelně zařazovanými tématy, jako jsou změna rozpočtu, výstupy interního auditu, kontroly a audity, rizikové projekty a porušení rozpočtové kázně.

Další zasedání se uskuteční v předvánočním čase, 13. prosince 2019, a bude probíhat prostřednictvím videokonference.