V Plavech opravují most k továrně

Jablonecký deník | 8.7.2010

Plavy – Několik let plánovaná generální oprava mostu přes Kamenici v Haraticích byla začátkem července zahájena. Špatný technický stav mostu již nevyhovoval nárokům na obsluhu provozu a další rozvoj výroby textilního závodu Seba, který je jedním z nejvýznamnějších zdrojů pracovních příležitostí pro obec a její okolí. Průběh prací je koordinován s provozem textilky, největší rozsah prací bude proveden od 26. července do 8. srpna. Stavba si vyžádá i úplnou uzavírku mostu, v tomto případě bude náhradní trasa pro osobní dopravu vedena Smradlavicemi. Celkové náklady na opravu mostu činí tři miliony korun. Obci se podařilo získat z Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod dotaci.