V ROP Severovýchod zbývá čtyři a půl miliardy korun

Členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod se setkali 10. prosince na Seči, v místě realizace jednoho z 668 finančně podpořených projektů. Jednání se konalo v posledním měsíci tohoto programovacího období Evropské unie. Zúčastnily se ho také Monika Tchavdarová a Livia Schonwiesnerová z Evropské komise.

Z ROP Severovýchod bylo dosud proplaceno příjemcům dotace 12,2 miliardy korun,
v rozpočtu nyní zbývá přibližně čtyři a půl miliardy korun. Ministerstvo financí schválilo (certifikovalo) 10,3 miliardy korun. „Máme proplaceno 78,8 procent vyčleněných prostředků
a certifikováno 67 procent. Všechno nasvědčuje tomu, že veškeré prostředky v regionu rozdělíme,“ informoval ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Vašák.
Podle Moniky Tchavdarové patří Severovýchod vzhledem k vyčerpaným a certifikovaným prostředkům k nejúspěšnějším programům v České republice.

S vyčerpáním evropských dotací však mají v současné době problém zejména tematické operační programy. Podle odhadů a černých vizí by Česká republika mohla do evropské pokladny vracet v tomto programovacím období až 70 miliard korun. Rizikové jsou zejména operační programy Životní prostředí, Vzdělávání a konkurenceschopnost, Podnikání a inovace, Technická pomoc a také jediný ROP Severozápad. „Údaje nyní aktualizujeme a vypadá to nadějněji,“ uvedla Šárka Fojtíková z ministerstva pro místní rozvoj.  

Zmíněna byla také intervence České národní banky, která vedla k oslabení koruny. Tím se navýšily rozpočty všech operačních programů v České republice, Severovýchodu o 120 milionů korun. Podle Zdeňka Vašáka budou vyhlášeny výzvy a schváleny rezervní projekty.