V Tanvaldu mají nový dopravní terminál

Vystoupit z vlaku a dostat se novým terminálem k autobusovému spoji nebo k autu zaparkovanému na jednom ze tří přilehlých parkovišť mohou cestující v Tanvaldu už od začátku školního roku. Dnes se nová dopravní stavba dotovaná 47,8 miliony korun z Regionálního operačního programu Severovýchod otevřela oficiálně.

Třináct měsíců sledovali cestující v Tanvaldu výstavbu nového terminálu. Od začátku nového školního roku ho začali využívat. Celkové náklady stavby dosáhly 74,1 milion korun. Město přidalo k dotaci z ROP Severovýchod bezmála 26,3 miliony korun. Souběžně se stavěla i nedaleká křižovatka na silnici 1/10. S projektem úzce souvisí, ale není z něj financovaná. Patří státu, terminál financovalo s evropskou pomocí město. „I při hodnocení projektů oceňujeme investiční akce, které se prolínají. Taková spojení aktivit daleko více zajistí rozvoj daného místa,“ řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu   Regionální rady Severovýchod.
Nevelká dopravní budova zaujme eliptickým tvarem s ocelovou konstrukcí střechy a plachtovým zastřešením. „V objektu bude občerstvení a sociální zařízení. Na dvou místech jsou instalovány LCD obrazovky s informacemi o vlakových i autobusových spojích,“ vysvětlil manažer projektu Jiří Onderka. Terminál nahradí současné autobusové nádraží kilometr vzdálené od vlaku. To bude nadále sloužit jako zastávka.