V září se otevírá řada projektů dotovaných z ROP Severovýchod

CSS.jpg Několik projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II  Severovýchod se dnes, tedy 1. září, otevřelo veřejnosti.  Další na své otevření čekají.

Centrum sociálních služeb (na snímku) postavené na okraji Vysokého Mýta otevřelo město coby zřizovatel dnes v 11 hodin dopoledne. Dotace z ROPu na výstavbu objektu přesáhla 58 milionů korun. Školní rok tu zahájili žáci Základní a Praktické školy Svítání, o. p. s. V budově získalo své prostory také občanské sdružení Berenika s denním stacionářem, chráněnou dílnou i bydlením a odlehčovací službou pro osoby s mentálním a tělesným postižením. „V objektu začne působit i pardubická obecně prospěšná společnost SKP Centrum, která poskytuje krizové bydlení lidem ohroženým domácím násilím. Nové prostory využije i centrum pro rodinu Kujebáček a pedagogicko-psychologická poradna,“ řekl starosta města Martin Krejza.

První den nového školního roku představili na Základní škole v Chlumci nad Cidlinou  projekt zaměřený na zdokonalování a modernizaci základního vzdělávání díky moderním výukovým metodám. „Vybavili jsme osm odborných učeben a instalovali interaktivní tabule,“ uvedla ředitelka školy Jana Bernartová s tím, že základní škola čerpala z ROPu více než 8,7 milionů korun.

Také v Železnici na Jičínsku se dnes odpoledne začalo využívat rekonstruované venkovní víceúčelové sportoviště s umělým povrchem. Obec využila dotaci z ROP Severovýchod přesahující 9 milionů korun.

V září se očekává otevření dalších významných projektů. Jmenujme například Multifunkční centrum v Heřmanově Městci dotované bezmála 40 miliony z ROPu, které veřejnost poprvé navštíví 13. září odpoledne. O dva dny později se otevře nový dopravní terminál v České Třebové, na který město čerpalo z ROPu více než 146,4 milionů korun. Slavnostního aktu se zúčastní i hejtman Pardubického kraje a předseda Regionální rady Radko Martínek.