Ve Všestarech okusíte na vlastní kůži pravěk

Moderní obec| 7.2.2013

Podpořit cestovní ruch v Královéhradeckém kraji pomáhá od poloviny ledna nová atrakce - Archeopark pravěku u obce Všestary (okr. Hradec Králové). Vznikl s podporou dotace z ROP Severovýchod v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Přibližně po roce a půl od schválení dotace otevřel své brány veřejnosti 19. ledna.
Pravěk všemi smysly Archeopark Všestary zahrnuje stávající Centrum experimentální archeologie - pravěkou vesnici, která je nově rozšířena o dva pravěké domy a třípatrovou budovu muzea s velkou stálou expozicí. Na návštěvníky také z řad studentů či odborné veřejnosti čekají kromě asi 400 exponátů rovněž malby, interaktivní tabule, obří model krajiny, jeskyně, důlní šachty nebo hroby.
Atraktivnost areálu je založena na metodách tzv. živé archeologie, které jsou odvozené od osobního kontaktu mezi návštěvníkem a průvodcem. Hlavním prostředkem pro seznámení s archeologií je názornost. Zásadní při uskutečňování projektu bylo spojení kryté expozice s výstavním sálem a projekčním sálem s prostory pro trojrozměrné modely a dvojrozměrné texty s obrazy. Expozice je v podobě tří podlaží rozdělena na podzemní, povrchovou a nebeskou část světa prehistorických lidí. Toto dělení navíc představuje metody archeologovy práce: památky ukryté pod zemí - rekonstrukce objektů na povrchu terénu - pohled letecké archeologie.
S Hradcem Králové spojí všestarský archeopark cyklostezka s naučnými tabulemi na místních význačných archeologických lokalitách.