Venkov podal rekordní počet projektů

DSC_0236.JPG Na rozvoj venkova byla zaměřena v pořadí desátá výzva vyhlášená v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod od 5. listopadu 2008 do 30. ledna tohoto roku.

„Zaznamenali jsme více než pětinásobný převis zaregistrovaných projektů,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád. Že je o tuto oblast podpory velký zájem, se potvrdilo již při druhé výzvě, vyhlášené v loňském roce. Tehdy se v rámci severovýchodního regionu zaregistrovalo pětadevadesát venkovských projektů. Bilance desáté výzvy se sto sedmdesáti třemi předloženými projekty - sedmapadesáti v Královéhradeckém kraji, třiašedesáti v Pardubickém a třiapadesáti v Libereckém kraji však zmíněnou výzvu předčila a s ní i všechny ostatní. „Venkov chce využít nabízené dotace beze zbytku a to je samozřejmě dobře. Finanční požadavky projektových týmů ale výrazně přesahují vyčleněných pět set třicet milionů korun, takže zdaleka ne všichni žadatelé uspějí, “ dodává Semorád. Projekty zaměřené na oživení veřejných prostranství, zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku, vzdělávání, rekonstrukce či výstavby obecních a multifunkčních domů i sportovišť tentokrát podávaly kraje, také obce s pěti sty až pěti tisíci obyvateli, dále organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, hospodářská komora a její složky či zájmová sdružení právnických osob. Které projekty dostanou příležitost k realizaci, to se podle všeho dozvíme na červnovém zasedání Výboru Regionální rady. Již dnes však můžeme všechny předložené žádosti o dotaci nalézt v sekci Výzvy k předkládání projektů/Ukončené výzvy/PO-2 Rozvoj městských a venkovských oblastí/10. kolo výzvy.