Věnujte pozornost nezpůsobilým výdajům

Jak vykazovat a kontrolovat nezpůsobilé výdaje, k nimž došlo díky vyšší vysoutěžené ceně ve veřejné zakázce, popisuje nová Metodická informace č. 25. Začala platit v úterý 28. června.

„Příjemce postupně uplatní v žádostech o platbu všechny způsobilé výdaje. Ty nezpůsobilé, které vznikly na základě výsledku výběrového řízení, budou rovněž předmětem kontroly,“ řekla Lenka Fodorová z Odboru metodického řízení a monitoringu Úřadu Regionální rady. Metodická informace dále popisuje úpravy rozpočtu projektu s ohledem na výsledek výběrového řízení v případech, kdy příjemce oznámí, že nečerpá rozpočet v důsledku vzniklých méněprací nebo méněnákladů. Více čtěte ve zmiňovaném dokumentu.