Verdikt o projektu odložili, bude znám v polovině srpna

Krkonošský deník | 13.7.2010

Trutnov – Budování parkoviště pro automobily a dva autobusy u zastávky Babí – pevnost by mohlo situaci pro motorizované návštěvníky u pevnosti Stachelberg výrazně zlepšit.
Tento záměr je součástí poměrně rozsáhlého projektu, orientovaného na rozvoj cestovního ruchu. Konkrétně je zaměřený na zatraktivnění vojenských památek na Trutnovsku. Žádost o dotaci podalo v lednu město Trutnov. Výsledky měly být původně známé koncem června, ale termín pro rozhodnutí byl odložen. „Jak jsme se dozvěděli, do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchodse přihlásilo velké množství žádostí, takže došlo k posunu. Verdikt bychom se měli dozvědět v polovině srpna,“ informovala včera místostarostka Hana Horynová.
Projekt je zatím stále ve fázi příprav stavebního řízení. Zastupitelstvo už schválilo financování povinného vkladu deseti procent nákladů z rozpočtu, pokud se Trutnovu podaří peníze získat.

Náklady představují 40 milionů korun

Náklady na realizaci naplánovaných novinek představují 40 milionů korun. Nejvýraznějším prvkem je zhruba 22 metrů vysoká dřevěná rozhledna s kovovým schodištěm a vyhlídkovými plošinami. Má vyrůst v blízkosti pevnosti Stachelberg.
„Projekt obsahuje i úpravu a budování zhruba osmikilometrové naučné stezky, která pěší a cyklisty dovede od Stachelbergu po pevnostní linii až do Libče k bunkru TS 63, vybudování obchvatu stávající cesty kolem kamenolomu na Babí, který by jinak mohl být pro návštěvníky nebezpečný. V lesnaté části katastru Zlaté Olešnice se počítá s vybudováním odpočinkového místa s informační tabulí. „Atraktivnost trasy má zpestřit přírodní koupaliště kamenolomu v Libči, kde se chystáme upravit písečnou pláž,“ dodala Hana Horynová.