Veřejné zakázky jsou tématem květnového semináře

DSC_0086.JPG Seminář věnovaný veřejným zakázkám pořádá 13. května v Pardubicích, 15. května v Liberci a 22. května v Hradci Králové Úřad Regionální rady Severovýchod. Účastníci se setkají s Bohdanem Dvořákem z Českého a moravského účetního dvora.

Vymezení zadávací dokumentace vzhledem ke kvalifikaci uchazeče, posouzení či hodnocení nabídek a prováděcí vyhlášky novely zákona o veřejných zakázkách – to jsou hlavní témata, jimž se bude zástupce Českého a moravského účetního dvora věnovat. Oblasti, ve kterých příjemci dotací z ROP Severovýchod nejčastěji chybují, zase představí zástupci územních odborů z Úřadu Regionální rady. Dostatečný prostor bude věnován i diskusi. „Chyby v projektech nejčastěji souvisí s veřejnými zakázkami. Proto je nutné, aby se příjemci dotace i zpracovatelé projektů stále vzdělávali. Předejdou tak problémům,“ vysvětlil pověřený ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Vašák.

Pokud se chcete semináře zúčastnit, zaregistrujte se do 6. května 2013 na emailové adrese: ropforum@rada-severovychod_cz. Do předmětu e-mailu uveďte jedno ze tří měst, kde se bude seminář konat, a které navštívíte. Do mailu pak celé jméno a titul přihlašované osoby či osob nebo zastupovanou organizaci. Dále kontaktní telefon, e-mailovou adresu a preferované téma. Do tří pracovních dnů zašleme bližší informace o místě konání.