Veřejné zakázky vyhlášené před 1. dubnem dokončujte ve starém režimu

logo_MMR.jpg O doporučení ministerstva pro místní rozvoj, které souvisí s novelou zákona o veřejných zakázkách, jsme vás informovali v aktualitě vydané 28. března. Nyní přinášíme další informace.  

„Podle ministerstva mohou být veřejné zakázky prokazatelně vyhlášené před 1. dubnem tohoto roku, které jsou zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách a které splňují „Závazné postupy“ schválené vládou, v tomto režimu i dokončeny,“ řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod.  Tedy dobrá zpráva pro příjemce dotací z ROP Severovýchod. Také oni se totiž coby zadavatelé veřejných zakázek spolufinancovaných z ROP Severovýchod řídí Pokyny pro zadávání veřejných zakázek (příloha č. 11 Příručky pro žadatele a příjemce), které jsou v souladu se zmiňovanými pokyny schválenými vládou. „Své zakázky zahájené před 1. dubnem 2012 tedy mohou dokončit v souladu s principy uvedenými v těchto Pokynech,“ dodal Semorád.

Stanovisko ministerstva pro místní rozvoj si můžete přečíst i vy.