Vicenová a hejtmani pro zachování regionálních operačních programů

P1020999.JPG Brusel - V rámci každoročního Evropského týdne regionů a měst v Bruselu nazvaných Open Days 2010 se zástupci krajských samospráv  setkali 6. října se stálou představitelkou České republiky při Evropské unii Milenou Vicenovou.

Hlavními tématy jejich rozhovoru byla regionální politika, čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Kohezního fondu, ale také příprava příštího programového období – Strategie EU 2020. Stranou nezůstala ani problematika zastavení spolufinancování státu regionálních operačních programů počínaje rokem 2011. „Měnit pravidla v průběhu programového období není správné. Regionální operační programy jsou po Operačním programu Doprava nejlépe čerpající programy. Všichni zdůrazňují, že největší chybou by bylo vracet nevyčerpané prostředky do Bruselu. Očekával bych proto, že vláda bude úspěšné operační programy spíše podporovat,“ řekl hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.
Milena Vicenová vyjádřila pochopení pro obavy a kritiku krajů. „Ukázalo se, že regionální operační programy mají své místo a podle mého názoru jsou základem kohezní politiky Evropské unie. Rozumím kritice krajů, přestože vím, že situace státního rozpočtu je velmi komplikovaná, byla bych ráda, kdyby se prostředky na kofinancování podařilo nalézt,“ upozornila stála představitelka České republiky při Evropské unii Milena Vicenová. Zároveň se vyslovila pro zachování regionálních operačních programů i v příštím programovém období. „Byla jsem u přípravy  současných ROPů. Kraje si při čerpání prostředků vedou úspěšně. Je sice naprosto nezbytné snížit v novém období počet programů, ale u regionálních programů by podle mne bylo dobré ponechat jejich současnou strukturu,“ dodala Vicenová.