Videokonferenční jednání Výboru Regionální rady

Hradec Králové, Pardubice, Liberec – již po 80. jednali členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Na svém jubilejním zasedání, které se uskutečnilo v pátek 24. ledna 2020, schválili změny rozpočtu Regionální rady na rok 2019 a na rok 2020. 

Členové VRR byli seznámeni s činností interního auditu, informováni o výstupech systému řízení rizik a byli seznámeni s dokumentem informujícím o stavu uzavírání programového období 2007-2013, který byl v prosinci předložen vládě ČR.

Rovněž byli informováni o externích kontrolách a auditech a o změnách v interní dokumentaci ROP SV.

V listopadu 2019 bylo Ministerstvem financí ČR na Úřadu Regionální rady provedeno 1. přezkoumání hospodaření za rok 2019, v rámci kterého nebyly zjištěny chyby nebo nedostatky“, doplnila Ing. Helena Kubíčková, ředitelka Úřadu.

Příští jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskuteční 27. března 2020.