VIDEOSPOTY o ROPu a úspěšných projektech

Natočili jsme několik krátkých videospotů, které propagují ROP Severovýchod i konkrétní realizované projekty. Animované snímky se staly předskokany filmových novinek v multikinech v Hradci Králové, Liberci a Pardubicích, na LCD obrazovkách si je prohlíží také cestující v prostředcích MHD krajských měst našeho regionu. (Pro stažení klikněte na obrázek.)

Videospot 2014                                       Videospot 2013

SPOT_2014.jpg            rop2013_00335.jpg                                                  

Videospot 2012                                      Videospot 2011

ROP_02.jpg          banner4g.jpg

Speciální krátký film o Hvězdách Severovýchodu

Během půl roku od května do října 2015 jsme uspořádala velkou propagační akci, během níž jsme zavítali na 20 míst napříč Libereckým, Královéhradeckým a Pardubických krajem. Všude jsme prezentovali 10 zajímavých projektů, které vznikly díky podpoře z ROP Severovýchod. Z těchto 200 jich nakonec díky hlasům návštěvníků akce postoupilo 20 do finálové ankety o titul Hvězda Severovýchodu. Pojďte se s námi podívat, které to byly.

Hvězdy Severovýchodu ve filmu

 hv__zdy_severov__chodu_web_pout__k_film.jpg

O projektech, které skončily na prvních třech místech, se můžete dozvědět ještě více v těchto medailoncích.

1. místo park Na Špici v Pardubicích

web_medailonek___pice.jpg

2. místo Palackého náměstí v Poličce - 1. etapa

web_medailonek_poli__ka.jpg

3. místo Kuks - Braunův kraj 

web_medailonek_kuks.jpg

Videospoty prezentují zajímavé projekty

Prostřednictvím dalších devíti videospotů vám představujeme projekty spolufinancované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. V říjnu 2010 je zhlédli i účastníci pardubického semináře „Dobrá praxe projektů“. Desátý spot informuje o Regionálním operačním programu, z něhož plynou dotace do Pardubického, Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Všeobecný videospot o ROP SV

První prioritní osa - Rozvoj dopravní infrastruktury

svoboda_n.__..JPG Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou - Výrazné zlepšení podmínek pro cestující veřejnost v souladu se zajištěním kvalitního standardu dopravní obslužnosti v regionu integrací jednotlivých druhů dopravy, v tomto případě integrací železniční dopravy s dopravou silniční, resp. autobusový linkami, cyklobusy, skibusy, propojení s cyklostezkami či vycházkovými trasami v regionu Východní Krkonoše, to je hlavní cíl projektu realizovaného ve Svobodě nad Úpou.

Terminál MHD Fűgnerova – modernizace tramvajové tratě, Liberec - Projekt je nultou etapou záměru, řešící dopravní obslužnost sídliště Rochlice a Broumovská, modernizaci a výstavbu tramvajové tratě v úseku Terminál Fügnerova až Dobiášova.  V prostoru terminálu vznikl průchod dvojkolejné tratě ve směru Fügnerova až Mlýnská, kolejové uspořádání umožňuje přechod na rozchod u tratě směrem Dobiášova a meziměstské tratě směrem na Jablonec nad Nisou. Novinkou je také vyhřívání výhybek a nástupišť.

Druhá prioritní osa - Rozvoj městských a venkovských oblastí

Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici - Jilemnické náměstí pomocí evropských dotací znovu zhodnotilo svou historickou funkci. Navrátila se zeleň a vytvořil se reprezentativní prostor umožňující bezpečné a klidné setkávání lidí, které bude zároveň turisticky atraktivním centrem. Také se zvýšila bezpečnost silničního provozu na náměstí – snížil se počet parkovacích míst a usnadnil se přístup občanům se sníženou možností pohybu.

jablonec.jpgNemocnice Jablonec nad Nisou – Magnetická rezonance - Jablonecká nemocnice vybudovala nové pracoviště magnetické rezonance pro základní vyšetření mozku, páteře a pohybového aparátu, kardiovaskulárního systému, břicha, malé pánve a také funkční vyšetření mozku. Pracoviště se skládá z  vyšetřovny s přístrojem, ovladovny, technické místnosti magnetické rezonance, popisovny, dvou svlékacích boxů a přípravny pacienta.

Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré u Poličky - Kompletní rekonstrukcí původního nevyhovujícího objektu    na zámku v Bystrém u Poličky vzniklo bezbariérové integrační centrum, které nabízí prostory pro samostatný život osmi klientům s mentálním i kombinovaným postižením. V objektu byly dále vybudovány terapeutické dílny, zácviková kavárna a přednášková společenská místnost.

Třetí prioritní osa - Cestovní ruch

l__zn__.JPGLázně Bělohrad – Lázeňský resort STROM ŽIVOTA - Společnost Anenské slatinné lázně z Lázní Bělohrad na Jičínsku otevřela nový lázeňský komplex. Vyrostl na místě bývalého městského penzionu na okraji města. Kromě nadstandardního ubytování nabízí nové zařízení například rehabilitační a relaxační pobyty, programy pro snížení obezity, individuální lázeňské procedury či rekondiční programy. V objektu jsou také dvě restaurace a bazén. Pobyt si klienti platí sami, zdravotní pojišťovny jej nehradí.

Muzeum obuvi a kamene ve Skutči - V Městském muzeu ve Skutči vznikla unikátní expozice věnovaná tradičním řemeslům regionu, tedy obuvnictví a kamenictví. Na ně tematicky navazuje geologická expozice, která čerpá z četných regionálních nálezů. Projekt byl zaměřen na rekonstrukci celého objektu včetně interiéru, ale i nezbytných terénních úprav a stavebních prací v prostoru muzejního dvora a zahrady. V hlavní budově Muzea nedaleko náměstí vzniklo kromě samotných expozic také informační centrum města. Za svou stálou expozici obdrželo muzeum Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní Výstava roku 2009.

Čvrtá prioritní osa - Rozvoj podnikatelského prostředí

Multifunkční sportovní centrum, Rychnov nad Kněžnou - Nové Sport centrum vyrostlo na okraji Rychnova nad Kněžnou. V rekonstruovaném a zčásti přistavěném areálu bývalého výrobního závodu Prefa se dnes  hraje squash, tenis, badminton, floorbal i sálová kopaná, chodí sem i příznivci fittnes. Nedávno ještě chátrající objekt se stal vyhledávaným centrem rychnovských sportovců. V novém areálu jsou haly pro míčové hry, sály pro squash i tenisové kurty. Všechny haly jsou klimatizované, ozvučené a mají gumový povrch. V areálu nechybí ani dětský koutek a hřiště pro děti. V prvním patře hlavní budovy je bar, z něhož návštěvníci díky proskleným plochám nahlížejí do hal i venkovních kurtů.

chrudim.JPGVybudování školicí infrastruktury v Hotelové škole Bohemia, Chrudim - Modernizace vybavení učebny stolničení, učebny pro výuku technologie přípravy pokrmů - kuchyně a vybavení nové učebny informačních technologií v Hotelové škole Bohemia s.r.o. v Chrudimi přibližuje výuku profesní praxi a zvyšuje tak zaměstnanost absolventů školy. Zastaralé vybavení odborných gastronomických učeben bylo nahrazeno moderními přístroji, které jsou běžně používány v praxi a jsou v souladu se současným trendem v tomto oboru. Modernizace vybavení souvisí s rozšířením výuky o nové odborné předměty a se zavedením nových výukových metod včetně e-learningu.