Vláda rozhodla, že se stát bude i nadále podílet na spolufinancování projektů s podepsanou smlouvou

DSC_0897.JPG NUTS II Severovýchod – Stát bude i v příštím roce spolufinancovat projekty všech příjemců dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, kteří už podepsali s Regionální radou smlouvu o čerpání dotace. S výjimkou krajů. Usnesla se na tom 22. září Vláda České republiky.

Stát šetří, a vláda proto navrhla snížit spolufinancování evropských projektů podpořených z regionálních operačních programů. Peníze našla alespoň na schválené projekty s podepsanou smlouvou o čerpání dotace. Výjimku tvoří krajské záměry. Vláda rozhodla, že žádný krajský projekt, ať už realizovaný s podepsanou smlouvou nebo čekající na schválení, od roku 2011 státní podporu nedostane. Nad projekty ostatních žadatelů, které jsou těsně před schválením dotace, případně byly už určeny k podpoře, visí otazník. „Pokud sněmovna schválí státní rozpočet na příští rok a s ním i 1,1 miliardy korun na státní spolufinancování projektů v sedmi regionálních operačních programech, mají stávající příjemci dotací jistotu,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod Zdeněk Semorád. Do té doby však platí usnesení Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod přijatá 17. září tohoto roku. „Příjemce dotace tak musí, kromě jiného, pokud žádá Regionální radu o povolení změn ve finančních plánech projektů či v dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace kvůli posunu harmonogramu projektu, včetně proplacení žádostí o platbu z letošního roku na rok 2011, předložit čestné prohlášení. V něm se zavazuje, že si od příštího roku zajistí finanční prostředky na dofinancování podílu národních veřejných zdrojů. „Pokud dojde ke schválení státního rozpočtu v navrhované variantně a podepsané projekty budou mít na státní kofinancování nárok, budeme považovat čestné prohlášení za bezpředmětné. Financování těchto projektů tedy bude standardní, tedy jako doposud se státní dotací,“ pokračoval Semorád. Všechna opatření pro příjemce dotací jsou zveřejněna na www.rada-severovychod.cz.


Vláda ČR dále rozhodla, že od roku 2011 nebude spolufinancovat nově schvalované projekty. „Ke konkretizaci daného vládního usnesení, doufám, ještě dojde, nicméně snažíme se zajistit prostředky na úspěšné projekty, jejichž seznam schválil Výbor Regionální rady 17. září. Tehdy Výbor rozhodoval s vědomím platného a zcela odlišného vládního usnesení z 11. srpna. Zmatek do finančních plánů projektů tedy nevnesla Regionální rada, ale vláda, která mění podmínky státní účasti na financování projektů. Z dikce v současné době platného vládního usnesení by podle mého názoru mělo vyplývat, že se stát nebude podílet na financování projektů schválených po 1. lednu příštího roku,“ dodal Semorád.

O dalším postupu Regionální rady NUTS II Severovýchod Vás budeme včas informovat.