Vláda rozhodla, že se stát bude i nadále podílet na spolufinancování projektů s podepsanou smlouvou

DSC_0897.JPG Stát bude i v příštím roce spolufinancovat projekty všech příjemců dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, kteří už podepsali s Regionální radou smlouvu o čerpání dotace. S výjimkou krajů. Usnesla se na tom 22. září Vláda České republiky.

Stát šetří, a vláda proto navrhla snížit spolufinancování evropských projektů podpořených z regionálních operačních programů. Peníze našla alespoň na schválené projekty s podepsanou smlouvou o čerpání dotace. Výjimku tvoří krajské záměry. Vláda rozhodla, že žádný krajský projekt, ať už realizovaný s podepsanou smlouvou nebo čekající na schválení, od roku 2011 státní podporu nedostane.

Více se dočtete v tiskové zprávě.