Vládní rozhodnutí ohrozí rozpočty měst, obcí a podnikatelů

S5005511.JPG Praha -  Jak dále postupovat při čerpání evropských dotací prostřednictvím regionálních operačních programů  (dále ROPů) v případě, že by stát od příštího roku nekofinancoval projekty 7,5 procenty tak jako doposud, zejména o tom hovořili zástupci regionálních rad v pátek 3. září v Praze. Diskusi vyvolal Radko Martínek, pardubický hejtman a předseda Regionální rady NUTS II Severovýchod, který věří, že rozhodnutí vlády není konečné.

Změnu v kofinancování projektů podpořených evropskými dotacemi prostřednictvím ROPů schválila vláda
11. srpna letošního roku. Rozhodnutí je však podle zástupců regionálních rad v přímém rozporu s usneseními vlády z let 2006 a 2007, díky nimž byly stanoveny podmínky financování projektů z ROPů pro celé finanční období 2007 až 2013. „Srpnové rozhodnutí vlády je nepřijatelné z hlediska ekonomického i právního. V tuto chvíli není ani technicky proveditelné, protože státní účast je zanesena v dokumentech schválených Evropskou komisí, v pokynech pro žadatele a příjemce, ve smlouvách o poskytnutí dotace a také v informačních a monitorovacích systémech,“ řekl Radko Martínek s tím, že pokud bude vláda na svém rozhodnutí trvat, výrazně to ohrozí čerpání evropských dotací. Zástupci všech regionálních rad se shodli na tom, že s rozhodnutím vlády nesouhlasí, protože způsobí velký tlak na příjemce dotací, kteří by museli projekty dofinancovat. Navíc to vyvolá řadu jednání s Evropskou komisí o změně postupu v dokumentech. Také Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR trvá na dodržení schválených pravidel na celé finanční období. „Vládní usnesení a podepsané smlouvy by se zejména v době krize měly v právním státě dodržovat. Měnit předem daná pravidla uprostřed hry nelze. To je nepřijatelné. O peníze nepřijdou jen kraje, ale zejména města, obce a podnikatelé. Vládní rozhodnutí tedy ohrozí jejich rozpočty, ale i realizaci již započatých projektů,“ komentoval situaci Jiří Šulc, předseda Regionální rady Severozápad. Omezující rozhodnutí vlády se týká jen ROPů, přitom operačních programů, které čerpají unijní dotace, je podstatně více. Ty ale o státní příspěvek nepřijdou. Rozhodnutí vlády zatím není oficiální, stane se jím až po té, co vláda schválí státní rozpočet, tedy koncem září.

O tom, zda a kdy regionální rady pozastaví příjemcům čerpání dotací, jestli se budou podepisovat smlouvy o čerpání dotací a také o vyhlašování plánovaných výzev i schvalování projektů z ukončených výzev budeme informovat koncem příštího týdne.