Výbor Regionální rady Severovýchod schválil poslední projekty. Pomohou ke zkvalitnění regionální silniční sítě

Zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod 18. 9. 2015 ... Hradec Králové – Posledních pět projektů z vyhlášeného 42. kola výzvy na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy má šanci získat dotace z ROP Severovýchod. Členové Výboru Regionální rady Severovýchod je schválili na svém 55. zasedání, které se konalo v prostorách královéhradeckého krajského úřadu. Veškeré evropské peníze vyčleněné pro tento operační program jsou již nyní rozděleny mezi více než 700 projektů. 

Po 41. kole výzvy, která byla cíleně vyhlášena taktéž v oblasti rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, v níž byly schváleny projekty za více než 780 milionů korun, vyhlásila Regionální rada Severovýchod ještě 42. kolo. Žadatelé měli možnost předložit své projekty od 9. dubna do 11. května letošního roku. Všech pět přihlášených projektů za více než 144 milionů korun prošlo hodnotícím procesem a Výbor Regionální rady Severovýchod je schválil k podpoře. Přestože v tuto chvíli nejsou v oblasti na podporu rozvoje dopravní infrastruktury volné finanční prostředky na pokrytí všech doposud schválených projektů, Úřad Regionální rady Severovýchod předpokládá, že v průběhu několika nadcházejících měsíců zbývajících do ukončení proplácení dojde k úsporám na jiných realizovaných projektech a uvolněné prostředky bude možno poskytnout na financování nově schválených projektů.

 „Aby mohly být tyto finance efektivně vyčerpány, je potřeba mít připravené kvalitní projekty, které již budou dokončeny. Těmito projekty v pomyslném zásobníku se staly právě předložené projekty zaměřené na rekonstrukce silnic, které jsou nyní vedeny ve zvláštním režimu, což předpokládá jejich financování z vlastních zdrojů s tím, že dotace na ně bude uvolněna až v okamžiku, když se v budoucnu nějaké prostředky do programu vrátí,“ objasnila Lenka Vašátková, která je pověřena vedením Úřadu Regionální rady Severovýchod. Tento postup platí taktéž u již v minulosti schválených projektů 41. kola výzvy, u nichž je realizace v plném proudu, a dokončeny budou nejpozději na konci roku. „Podpora rozvoje dopravní infrastruktury je jednou z oblastí, kam směřuje velká část finančních prostředků z ROP Severovýchod. Po prioritní ose na rozvoj obcí a měst byla tato oblast druhou nejvytíženější,“ doplnil 1. místopředseda Regionální rady Severovýchod a hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Na projekty obou posledních vyhlášených kol výzvy je nyní k dispozici bezmála 423 milionů korun. Některé projekty 41. kola již byly proplaceny. Podle zmiňovaných předpokladů by se však měl objem volných finančních prostředků ještě navýšit. „Neustále monitorujeme celou situaci a vyhodnocujeme všechna hlediska, která sehrávají roli při stanovování volných finančních prostředků v dané oblasti podpory. Jedním z nich je kupříkladu měnící se kurz Eura,“ doplnila Lenka Vašátková.

Od začátku fungování ROP Severovýchod bylo v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury vyhlášeno sedm výzev, během nichž bylo předloženo celkem 167 projektů za bezmála 7,3 miliardy korun. Hodnotícím a schvalovacím procesem prošlo 150 projektů za více než 5,1 miliardy korun.

Z ROP Severovýchod získalo podporu více než 700 projektů, které si mezi sebe rozdělí zhruba 18 miliard korun. V tuto chvíli už bylo na účty příjemců proplaceno více než 15,5 miliardy korun, přičemž z tohoto hlediska patří ROP Severovýchod k těm nejlépe čerpajícím operačním programům v zemi.

 

Celé znění tiskové zprávy včetně přehledu schválených projektů 41. a 42. kola výzvy najdete zde