Výbor pozastavil některé výzvy, ale zveřejnil projekty, které mohou získat dotaci

DSC_0834.JPG Hradec Králové – Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod zasedl v pátek 17. září dopoledne v budově Královéhradeckého kraje. Hlavní téma: reakce na rozhodnutí vlády z 11. 8. 2010, z něhož plyne, že se stát nebude od roku 2011 podílet 7,5% na spolufinancování projektů podpořených z regionálních operačních programů, tedy i z ROP Severovýchod.

„S rozhodnutím vlády zásadně nesouhlasíme a upozorňujeme, že tento nezodpovědný přístup k investicím plynoucím do regionů zpomalí a mnohdy zcela znemožní čerpání evropských dotací,“ řekl předseda Regionální rady Radko Martínek.

Výbor měl podle původního plánu schvalovat dotace přesahující tři miliardy korun určené na projekty rozvíjející cestovní ruch a dopravní obslužnost území. Vzhledem k srpnovému rozhodnutí vlády, které má ekonomické i právní důsledky, Výbor pouze zveřejnil seznam projektů, které mohou získat dotace poté, co se legislativně upraví spolufinancování z ROP Severovýchod. Tedy bez státního podílu s tím, že si prostředky na dofinancování zajistí sami příjemci.

Seznam projektů: ze 14. kola výzvy -  oblast podpory 3.1 a 3.2, dále z 15. kola - oblast podpory 3.1, ze 17. kola - oblast podpory 1.2 a z 18. kola - oblast podpory 1.2 .   

Výbor byl na základě vládního rozhodnutí dále nucen pozastavit podpis všech smluv o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod a pozastavit vyhlašování výzev pro předkládání projektů. U kontinuální výzvy zaměřené na rozvoj krajských měst – Hradce Králové, Liberce a Pardubic byl pozastaven příjem žádostí o dotaci. To znamená, že projekty z oblasti podpory 2.1 nyní nelze na Úřad Regionální rady předkládat.