Výbor pozastavil některé výzvy, ale zveřejnil projekty, které mohou získat dotaci

DSC_0840__2_.JPG Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod zasedl v pátek 17. září dopoledne v budově Královéhradeckého kraje. Hlavní téma: reakce na rozhodnutí vlády z 11. 8. 2010, z něhož plyne, že se stát nebude od roku 2011 podílet 7,5% na spolufinancování projektů podpořených z regionálních operačních programů, tedy i z ROP Severovýchod.

„S rozhodnutím vlády zásadně nesouhlasíme a upozorňujeme, že tento nezodpovědný přístup k investicím plynoucím do regionů zpomalí a mnohdy zcela znemožní čerpání evropských dotací,“ řekl předseda Regionální rady Radko Martínek.

Výbor měl podle původního plánu schvalovat dotace přesahující tři miliardy korun určené na projekty rozvíjející cestovní ruch a dopravní obslužnost území. Vzhledem k srpnovému rozhodnutí vlády, které má ekonomické i právní důsledky, Výbor pouze zveřejnil seznam projektů, které mohou získat dotace poté, co se legislativně upraví spolufinancování z ROP Severovýchod.

 Více se dočtete v tiskové zprávě, v níž naleznete i odkaz na seznam všech zveřejněných projektů z jednotlivých kol výzvy.   

Podrobnosti o výzvách a předkládání projektů se dočtete 22. září v další aktualitě.