Výbor Regionální rady schválil další dotace pro desítky projektů

Ke svému jednání zasedl Výbor Regionální rady Severovýchod již pojedenácté. K nejsledovanějším bodům programu patřilo 22. září schvalování projektů, plánu výzev následujícího roku či vyhlášení další aktuální výzvy zaměřené na rozvoj venkova.

Páté kolo výzvy, vyhlášené během letošního dubna a května, se zaměřilo na dvě oblasti podpory. V rámci oblasti podpory 4.1 - Rozvoj infrastruktury pro podnikání, bylo podáno šest projektů. Výbor, tvořený zástupci Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje, schválil pět z nich s celkovou dotací ze strukturálních fondů Evropské unie ve výši 129 779 679 korun. Pro další oblast podpory 4. 2 - Rozvoj spolupráce firem se středními školami, učilišti, dalšími vzdělávacími institucemi a úřady práce či rozvoj inovačních aktivit v regionu, bylo v rámci pátého kola výzvy zaregistrováno šestnáct projektů. Výbor schválil třináct z nich s evropskou dotací 53 383 927 korun. V rámci šestého kola výzvy, vyhlášeného na oblast podpory 1.2 - Podpora projektů, zlepšujících dopravní obslužnost území, bylo během letošního května a června zaregistrováno třiadvacet projektových žádostí. Výbor schválil devatenáct z nich s celkovou dotací 629 402 319 korun. Dále se Výbor zabýval plánem výzev následujícího roku a pověřil předsedu Regionální rady vyhlášením výzvy pro oblast podpory 2.3 – Rozvoj venkova, a to od 3. listopadu 2008 do 30. ledna 2009. Předmětem zářijového jednání se stal také ojedinělý projekt PAAK neboli Posílení absorpční a administrativní kapacity. O co se jedná? Výbor Regionální rady schválil prvních patnáct pilotních projektů, kterým  bude poskytnuta asistence při přípravě a dalších sedm pilotních projektů s asistencí při realizaci a administraci. „Cílem tohoto asistenčního projektu je předat zkušenosti s tvorbou projektových žádostí a poté i samotnou realizací. Schválené projekty mají být jakýmsi vzorem pro další žadatele i tvůrce projektu,“ uvedl pardubický místopředseda Regionální rady Roman Línek. V rámci individuální asistence tak dostanou příjemci informace o tvorbě projektu. Během následujících seminářů a konferencí, určených pro veřejnost, pak dojde na prezentaci samotného postupu. „Případní žadatelé tak dostanou veškeré informace o projektových aktivitách, z nichž se mohou poučit při tvorbě vlastních projektů,“ ocenil záměr Jaroslav Švehla, místopředseda Regionální rady z Liberce. Neopomenutelný význam v rámci celého projektu mají také informační centra, která se od října letošního roku otevřou ve čtrnácti vybraných městech regionu Severovýchod, a to zpravidla jednou za dva měsíce. Ke konzultacím budou připraveni zástupci regionálních rozvojových agentur, krajského úřadu a Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. „Cenné budou zejména informace a rady, samozřejmě i konkrétní zkušenosti z průběhu zpracování projektových žádostí i samotné realizace pilotních projektů,“ uvedl předseda Regionální rady Rostislav Všetečka a dodal: „Prostřednictvím PAAKU posílíme u nápaditých lidí z regionu schopnost efektivního využití unijních prostředků na jejich rozmanité projekty.“ Všechny projektové aktivity zaštítí královéhradecké Centrum evropského plánování coby realizátor asistenčního projektu, na jehož stránkách (www.cep-rra.cz/paak) dostanete přehledné informace, včetně harmonogramu provozu informačních center.