Výbor Regionální rady schválil výzvy i projekty krajských měst

DSC_1481.JPG Liberec – Schválení dílčích projektů podaných v rámci průběžné výzvy zaměřené na rozvoj regionálních center „Severovýchodu“ a také vyhlášení dvou posledních výzev letošního roku, to byly stěžejní body sedmnáctého zasedání Výboru Regionální rady, které se konalo v pátek 6. listopadu v Liberci.

Členové Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod schválili dva dílčí projekty, podané v rámci průběžné výzvy zaměřené na rozvoj regionálních center. Na rekonstrukci královéhradeckého Domu U Špuláků (na snímku) získalo Statutární město Hradec Králové dotaci ve výši 23 404 388 korun z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. „Město tuto výjimečnou architektonickou památku upraví pro reprezentační účely. Nově vyřešíme interiér oddací síně, v zadním dvoře dojde k vybudování přístavku coby přístupové cesty pro handicapované osoby. V prvním patře vzniknou výstavní a jednací prostory a v podkroví přijímací a ubytovací prostory pro významné hosty,“ říká tiskový mluvčí Magistrátu města Hradce Králové Václav Svoboda.  Druhý z úspěšných projektů podala Česká abilympijská asociace, o. s. z Pardubic. Dotaci z ROP Severovýchod dosahující 53 770 527 korun má přislíbenu na výstavbu tamějšího Integračního centra sociálních aktivit. „Zařízení bude sloužit k sociální integraci ohrožených skupin lidí. Dojde tak k rozšíření stávajících služeb, jako je sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby, osobní asistence, pracovní rehabilitace a další,“ říká Ivana Dolečková, ředitelka organizace s tím, že nabízené služby mohou využít stávající uživatelé, ale i veřejnost. V polovině září předložilo svůj projekt sledující Administrativní zajištění Integrovaného plánu rozvoje měst také Statutární město Liberec. Projekt nyní prochází hodnocením a podle ředitele Úřadu Regionální rady Zdeňka Semoráda se dá předpokládat, že bude předložen ke schválení na prosincovém zasedání Výboru Regionální rady. V Liberci dále došlo k vyhlášení dvou posledních kol tentokrát řízených výzev letošního roku. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu  (3.1) sleduje patnácté kolo výzvy zaměřené pouze na projekty, u nichž je prokazatelné, že tematicky, časově a místně navazují na projekt Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli předložený v rámci Integrovaného operačního programu. „Žádosti o dotaci týkající se tohoto projektu bude Úřad Regionální rady přijímat od 9. listopadu 2009 do 29. ledna roku 2010. Na výzvu je tentokrát vyčleněno čtyřiasedmdesát milionů korun,“ pokračuje Zdeněk Semorád. Další, v pořadí 16. kolo výzvy, s jehož vyhlášením se počítá od 14. prosince 2009 do 26. února 2010,  je zaměřena na zlepšení dopravní obslužnost území (1.2). „Tato výzva sleduje modernizaci regionálního vozového parku železničních vozidel hromadné přepravy osob a vychází z jednotného prostupu regionálních rad,“ uvedl Radko Martínek, předseda Regionální rady NUTS II Severovýchod (na snímku vpravo s místopředsedou Regionální rady Stanislavem Eichlerem). Výbor Regionální rady také schválil aktualizaci Příručky pro žadatele a příjemce, dokumentu, který usnadňuje orientaci v podmínkách ROP Severovýchod a napomáhá k bezproblémovému zvládnutí přípravy a realizace projektů.