Výbor Regionální rady zasedal na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v pátek 21. 9. 2018

Hradec Králové – V pátek 21. září 2018 se členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod sešli v Sále Zastupitelstva Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, aby projednali body stanovené programem.

Ing. Helena Kubíčková, pověřená vedením Úřadu, členům Výboru postupně představila všech deset bodů programu. Mezi tradiční témata jednání patřily úprava rozpočtu, rizikové projekty operačního programu, činnost interního auditu a rizika sledovaná na úrovni programu. Výbor se dále zabýval porušeními rozpočtové kázně a členové Výboru také schválili přerušení doby udržitelnosti u jednoho z libereckých projektů.

„Z jednání Výboru bude v nejbližších dnech vyhotoven zápis, který bude po schválení ze strany zvolených ověřovatelů uveřejněn na webových stránkách Úřadu“, dodává Ing. Kateřina Sedláčková, vedoucí Odboru realizace a řízení programu.

Předseda Regionální rady, Bc. Pavel Hečko, na závěr poděkoval všem přítomným členům za konstruktivní přístup a také připomněl termín následujícího zasedání, které se uskuteční dle schváleného harmonogramu 14. 12. 2018 a bude probíhat formou videokonference.