Výbor Regionální rady zasedal v novém složení

Hradec Králové, Pardubice, Liberec – dne 29. 1. 2021 proběhlo 83. videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále také „VRR“ nebo „Výbor“) s nově zvolenými členy po krajských volbách.

Novým předsedou Výboru byl v souladu s jednacím řádem zvolen Adam Valenta. Místopředsedy pak byli jednohlasně zvoleni Ing. Ladislav Valtr, MBA a Mgr. Jiří Ulvr. Každý z krajů našeho regionu soudržnosti tak má opět své zastoupení v předsednictvu Regionální rady,“ konstatovala Ing. Helena Kubíčková, ředitelka Úřadu.

Členové VRR na tomto zasedání následně schválili změnu rozpočtu na rok 2021, byli informováni o obdržených rozhodnutích odvolacího orgánu u projektů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně, a zabývali se i pravidelně zařazovanými tématy jako jsou výstupy interního auditu, externích kontrol a auditů a rizikovými projekty.

Příští jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskuteční opět formou videokonference 26. března 2021.