Výbor Regionální rady zasedal v novém složení

Hradec Králové – Dne 9. 12. 2016 se sešli nově zvolení členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na mimořádném zasedání, které se uskutečnilo formou videokonference. Jednání mělo na programu dva stěžejní body, a to volbu předsednictva Výboru a změnu příjemce u dvou projektů financovaných prostřednictvím regionálního operačního programu.

Poté, co ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod Lenka Vašátková představila nově zvoleným členům Výboru aktuální stav implementace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a zároveň je seznámila s agendou Výboru a Jednacím řádem Výboru, bylo zahájeno 63. zasedání.

Novým předsedou Výboru byl v souladu s jednacím řádem zvolen Bc. Pavel Hečko. Místopředsedkyněmi pak byly jednohlasně zvoleny Mgr. Hana Štěpánová a Ing. Radka Loučková Kotasová. Každý z krajů našeho regionu soudržnosti tak má opět své zastoupení v předsednictvu Regionální rady,“ konstatovala ředitelka Úřadu.

Následovalo projednání a schválení změny příjemce u dvou projektů financovaných prostřednictvím Regionálního operačního programu.

Další jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskuteční již tento týden, v pátek 16. 12. 2016, na Krajském úřadě Pardubického kraje.