Výbor Regionální rady zasedne 17. září

kraj.jpg V budově Královéhradeckého kraje zasedne 17. září dopoledne Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod.

Ten měl krom jiného původně schvalovat dotace určené na projekty rozvíjející cestovní ruch a dopravní obslužnost území. Vzhledem k srpnovému rozhodnutí vlády, které od 1. ledna příštího roku zastaví v rámci všech regionálních operačních programů kofinancování projektů ze státního rozpočtu, se předpokládá, že nebude možné dotace  na nejbližším zasedání s konečnou platností schválit. „Definitivně rozhodnou příští pátek členové Výboru,“ řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady.