Výbor schválil dotace pro 128 projektů

IMG_3125.jpg Pardubice – Dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro sto dvacet osm projektů zaměřených převážně na rozvoj cestovního ruchu a zlepšení dopravní obslužnosti území potvrdili členové Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod. Výbor také aktualizoval plán výzev a zrušil opatření schválená 17. září.

„Vzhledem k usnesení vlády z 22. září, které říká, že stát v příštím roce podpoří všechny schválené projekty, s výjimkou krajských, vyplývá, že pominuly důvody, které na zářijovém zasedání bránily upřesnění výše dotace určené pro úspěšně hodnocené projekty,“ komentoval rozhodnutí Výboru ředitel Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod. Ke 22. září tak byly konkrétně schváleny projekty ze 14. a 15. kola výzvy zaměřené na rozvoj cestovního ruchu, ze 17. a 18. kola výzvy sledující zlepšení dopravní obslužnosti území a také liberecký projekt začleněný do  integrovaného plánu rozvoje města z 22. kola výzvy. Evropské i státní podpory by se tak měla dočkat například rekonstrukce holického památníku Dr. Emila Holuba s evropskou dotací 18,2 milionů korun, Archeopark pravěku ve Všestarech za bezmála 40 milionů korun z Unie či medializovaná rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku s EU dotací dosahující bezmála 230 milionů korun. Všechny schválené projekty jsou zveřejněny na webu Regionální rady v sekci Výzvy a dokumenty.

 

Výbor současně zrušil všechna krizová opatření platná od 17. září. Opět se tedy začaly podepisovat smlouvy o poskytnutí dotace. Znovu se rozběhla i kontinuální výzva na předkládání projektů krajských měst Severovýchodu. Došlo také na aktualizaci plánu výzev. „Počítá se pouze s projekty technické pomoci a s dílčími projekty krajských měst,“ dodal Semorád. Kromě jiného se podepisují i dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, jejichž součástí je posun ukončení realizace projektu. Příjemci už také nemusejí, pokud žádají o změnu ve finančních plánech projektů či v dodatcích ke smlouvám, dokládat čestné prohlášení. V něm se zavazovali, že si od příštího roku zajistí finanční prostředky na dofinancování podílu národních veřejných zdrojů sami.