Vybraná kola výzev

  • 9. kolo výzvy

Oblast podpory 2.2 – Rozvoj měst

Oblast podpory je zaměřena na podporu rozvoje měst s počtem obyvatel nad 5 000. Hlavními cíli oblasti podpory je regenerace a revitalizace městského prostředí a rozvoj infrastruktury v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí.

Seznam schválených projektů OP 2.2
Souhrnná hodnotící zpráva OP 2.2

 

  • 10. kolo výzvy

Oblast podpory 2.3 – Rozvoj venkova

Oblast podpory je zaměřena na podporu rozvoje venkovských obcí s počtem obyvatel v rozpětí 500 – 5000 obyvatel. Hlavními cíli oblasti podpory je regenerace a revitalizace venkovského prostředí, včetně kulturního dědictví a rozvoj infrastruktury v oblasti školství, vzdělávání a sociálních věcí.

Seznam schválených projektů OP 2.3
Souhrnná hodnotící zpráva OP 2.3

 

  • 14. kolo výzvy

Oblast podpory 3.1 – Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR

Oblast podpory rozvíjí specifický cíl zvýšení kvality a rozšíření spektra infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu, rozvíjí doprovodnou infrastrukturu pro cestovní ruch, dostupnost turisticky atraktivních míst a památek a podporuje využití atraktivit a specifik regionu prostřednictvím široké nabídky produktů cestovního ruchu.

Seznam schválených projektů OP 3.1
Souhrnná hodnotící zpráva OP 3.1