Vyhlašujete veřejnou zakázku nebo zakázku zadávanou mimo zákon? Postupujte podle pravidel Regionální rady Severovýchod

p.jpg Jste příjemcem dotace z ROP Severovýchod a zajímá vás, jak po 1. dubnu správně postupovat při zadávání veřejných zakázek, ale i zakázek vyhlášených mimo režim zákona? Odpověď hledejte v Metodickém pokynu č. 45 platném od 30. března 2012.

Tento metodický pokyn v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách aktualizoval Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci ROP Severovýchod. „Protože úředníci z ministerstva pro místní rozvoj dosud nebyli schopni připravit finální verzi Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013, platí postupy uvedené v našem metodickém pokynu,“ řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod.

„V dopise od ministra Janovského, který jsme obdrželi 2. dubna, jsou zmíněny některé postupy, jimiž by se měli zadavatelé veřejných zakázek řídit. Nikdo z ministerstva však s námi tyto postupy nekonzultoval a některé z nich jsou zcela nesmyslné. Počkáme tedy, až ministerstvo vydá finální verzi Závazných postupů. Do té doby se budou příjemci unijních prostředků z ROP Severovýchod řídit zmíněným metodickým pokynem Regionální rady Severovýchod,“ dodal ředitel Semorád.