Vyhlašujete veřejnou zakázku? Nechte se poučit.

p.jpg Jak předcházet chybám ve veřejných zakázkách? Jak se vyhnout zbytečným korekcím dotací, které se k zakázkám vztahují? Nahlédněte do dokumentu, který popisuje častá pochybení zjištěná v loňském roce při kontrolách i auditech zakázek u projektů dotovaných z ROP Severovýchod.

„Chceme upozornit na chyby, které se staly. Z nich se mohou příjemci poučit a neriskovat tak krácení dotací,“ řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady. V dokumentu se tak například dočtete o nesprávně zvoleném  druhu zadávacího řízení, o neuveřejnění vyhlášení nebo výsledku zadávacího řízení předepsanou formou, dále také o diskriminačním požadavku na výši obratu, případech podjatosti člena hodnoticí komise nebo netransparentním posouzení a hodnocení nabídek. Problematické jsou také změny v uzavřené smlouvě, které neodpovídají původnímu zadání a další.