Výmoly a záplaty mizí. Během léta dostanou díky dotacím z ROP Severovýchod nový povrch další krajské silnice

IMG_0030.JPG Hradec Králové, Pardubice, Liberec – Více než pět miliard korun z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Severovýchod už přispělo v uplynulých sedmi letech ke zlepšení provozu na silnicích druhé a třetí třídy. Ty patří k těm, které jsou většinou v tom nejhorším stavu. Výmoly a někdy jen narychlo „zalátané“ díry se pomalu stávají minulostí. V Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji už bylo rekonstruováno či modernizováno díky dotacím z ROP Severovýchod více než 220 kilometrů silnic. Další dostávají novou podobu v letních měsících. 

„Výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic druhé a třetí třídy je jednou z oblastí, kam směřuje velká část finančních prostředků, které Regionální operační program Severovýchod přerozděluje. Zlepšit silniční sít v regionech a dopřát tak řidičům lepší komfort při cestování a zároveň zvýšit bezpečnost, je jedním z cílů programu a zároveň prioritou všech tří krajů,“ uvedl předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Tady dostává nový povrch například silnice v Tanvaldu. Úsek v ulicích Nemocniční a Pod Špičákem, s dotací téměř 27 milionů korun, by měl být hotov do konce roku. Další důležitou stavbou v kraji, která by měla být hotova do konce prázdnin, je například rekonstrukce silnice z Krompachu na Českolipsku k česko-německé hranici. Původně velmi úzká silnice, kde měla auta problém se vyhnout, bude nyní rozšířena, vzniknou nové chodníky i takzvané zálivy pro autobusy. Tady byla schválena dotace více než 27 milionů korun.

V Pardubickém kraji patří ke stavbám, které pomalu finišují, rekonstrukce úseku mezi křižovatkami ulic Palackého a Staňkova a také rekonstrukce ulice Teplého v krajské metropoli. Dotace téměř 48 milionů korun přispěje k obnově povrchu, který už připomínal spíše tankodrom. Mimo krajské město jsou v plném proudu práce na rekonstrukci silnice mezi Novým Dvorem a Nerozhovicemi. „Stav vozovky byl již naprosto nevyhovující a rekonstrukcí dojde nejen ke zkvalitnění páteřní silniční sítě Pardubického kraje ale především ke zvýšení bezpečnosti,“ dodal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Tady získal kraj dotaci z ROP Severovýchod více než 56 milionů korun.

Ani v Královéhradeckém kraji dělníci nezahálejí. K jedné z největších dopravních staveb patří rekonstrukce silnice v úseku mezi obcemi Rokol, Nový Hrádek a Borová. Výtluky a výmoly byly doposud vždy jen lokálně vyspraveny, nyní došlo na kompletní výměnu povrchu. Příspěvek z evropských peněz činí více než 22 milionů korun. „V letošním roce jsme díky penězům z Regionálního operačního programu Severovýchod už realizovali, nebo máme naplánované opravy krajských silnic za více než 350 milionů korun. Investiční akce v takovém objemu by byly bez přítomnosti evropských peněz pro kraj neuskutečnitelné,“ podotkl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Do modernizace a rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy navíc poputují i další evropské peníze. „Výbor Regionální rady Severovýchod na svém posledním zasedání schválil vypsání další výzvy v oblasti podpory rozvoje silniční dopravní infrastruktury. Projekty bude možné předkládat od 2. září do 31. října 2014,“ upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Zdeněk Vašák.

 

Jedny z největších projektů v oblasti dopravní infrastruktury zrealizované za uplynulých sedm let díky dotacím z ROP Severovýchod

Mezi rozsáhlé rekonstrukce silnic, které přispěly v regionu k lepšímu a pohodlnějšímu cestování a zvýšení bezpečnosti, patří výstavba obchvatu Chvaletic. Toto město v Pardubickém kraji se v roce 2010 dočkalo odklonění dopravy z centra do nezastavěné části města. ROP Severovýchod přispěl více než 177 miliony korun. Silniční koridor teď vede podél železniční trati, kde byl postaven i podchod a vznikla protihluková stěna.  Stejně tak náročnou a důležitou stavbou byla rekonstrukce komunikace mezi Vysokým Mýtem a Chocní. Nebezpečná a úzká silnice se změnila díky dotaci přesahující 152 milionů. V Královéhradeckém kraji se podařilo v letech 2007 až 2013 zrekonstruovat hned 22 mostů na silnicích II. a III. třídy. Z unijní pokladny k tomuto kroku pomohlo téměř 167 milionů korun. Bezpečnější a plynulejší je také doprava na silnici II/303 vedoucí na vrchol Pasa na Broumovsku. Komunikace prošla rekonstrukcí a byla rozšířena o stoupací pruhy. Podpora z ROP Severovýchod činila bezmála 80 milionů korun. Liberecký kraj zase mohl díky evropským dotacím zrekonstruovat průtah Chrastavou a vybudovat potřebný obchvat městyse. Na tyto projekty získal více než 94 milionů. Podstatná a náročná byla také rekonstrukce silnice z Malé Skály do Frýdštejna. Od konce roku si mohou řidiči vychutnávat pohodlnější jízdu díky dotaci bezmála 48 milionů korun.

 

Více o projektech podpořených prostřednictvím ROP Severovýchod z oblasti rozvoje dopravní infrastruktury najdetezde.

 

Celé znění tiskové zprávy najdete také zde.