Výzva pro Liberec vyhlášena

LB000233_1_.jpg Dílčí projekty, které jsou součástí schváleného integrovaného plánu rozvoje města Liberce, mohou žadatelé o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod předkládat na libereckém Územním odboru realizace programu Úřadu Regionální rady.

Pětadvacáté kolo výzvy je vyhlášeno od 25. října 2010 do 13. prosince 2013,“ řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady.  Na liberecké projekty je v evropských fondech vyčleněno 540 milionů korun.