Výzva propojí soukromý i veřejný sektor

P1220100_1_.jpg Ke spolupráci veřejně činných institucí a podnikatelských subjektů, které působí  v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji, povede výzva k předkládání projektových žádostí na poskytnutí asistence při přípravě, o níž se 5. února jednalo na královéhradeckém zasedání Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod.

V souvislosti s tím byl k tomuto datu aktualizován i metodický pokyn pro žadatele v oblasti podpory 5.2. „Výzva je v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a jeho oblasti podpory 5.2 zaměřena na asistenci při přípravě tak zvaných „PPP“ projektů, neboli PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP, tedy projektů, založených na partnerství veřejného a soukromého sektoru,“ vysvětluje ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád. Projekty tentokrát neomezí žádná konkrétní oblast podpory, takže mohou například sledovat rozvoj měst, obcí, regionální silniční infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí vymezených v ROP Severovýchod. K úspěšnému přijetí projektů a k získání evropské dotace na asistenci však musí předložené projekty splňovat dvě základní podmínky – dokončit  investiční fázi do konce roku 2015 a představovat investici, která dosahuje 250 až 500 milionů korun. „K vyhlášení výzvy nás i další operační programy v České republice vyzývá Evropská komise,“ dodává Semorád, podle něhož by mělo Centrum evropského projektování coby realizátor projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) vyhlásit tuto výzvu ve druhém čtvrtletí letošního roku.

 

Autor: Eva Jouklová