Výzva v oblasti dopravní infrastruktury byla vyhlášena. Projekty Úřad přijímá do konce října!

silnice.JPG Hradec králové, Pardubice, Liberec – Až do konce října mohou žadatelé předkládat své projekty v rámci 41. kola výzvy, která byla dnes vyhlášena. Podpora bude směřovat do oblasti rozvoje dopravní infrastruktury.

Kraje tak mohou získat dotaci z ROP Severovýchod na modernizaci a rekonstrukci silnic II. a III. třídy, na odstranění závad a bariér na těchto komunikacích anebo také na projekt, který se zasadí o eliminaci nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo a na životní prostředí. Tentokrát však nebude možné předkládat záměry na výstavbu nových silnic.

„V tuto chvíli v dané oblasti podpory nejsou volné finanční prostředky, avšak předpokládáme, že dojde k úsporám v projektech popřípadě k využití prostředků z jiné oblasti. K navýšení prostředků může dojít také díky změně kurzu,“ upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Více se o aktuálních výzvách dočtete zde.