Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním programům při realizaci - 2.1 Rozvoj regionálních center

 

Centrum evropského projektování a.s. jako žadatel projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) ve spolupráci s  Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a dále s partnery projektu Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým krajem

vyhlašuje

Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním programům při realizaci
a administraci
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP SV), cílenou do oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. 

Veškeré podmínky výzvy:

Úplné znění výzvy a všechny informace k podávání žádostí

Termín výzvy:

Vyhlášení výzvy:                               24. 2. 2012

Ukončení příjmu žádostí:                  28. 3. 2012, 12:00 hodin

Předmětem výzvy je předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním programům ve fázi jejich realizace a administrace.

Asistence vybraným pilotním programům bude poskytována bezplatně, formou individuálních osobních konzultací a dále skupinově prostřednictvím seminářů, workshopů a vzdělávacích akcí zaměřených na realizaci a administraci konkrétních pilotních programů.

Cílem výzvy je vybrat typové (pilotní) programy, kterým bude poskytnuta asistence při realizaci,
a které se tak stanou inspirací a vzorem pro programy ostatních příjemců podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Kontaktní údaje vyhlašovatele:  

Centrum evropského projektování a.s., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoby:

Ing. Markéta Moravová            +420 725 724 293, +420 495 582 685, moravova@cep-rra_cz

Ing. Kateřina Klimešová           +420 720 404 200, +420 495 582 686, klimesova@cep-rra_cz