Analýzy ROP SV

Měsíční analýzu ROP SV zpracovává Úřad Regionální rady NUTS II SV vždy k poslednímu dni v měsíci a předkládá ji pro informaci členům Výboru Regionální rady NUTS II SV jako zdroj informací o finančním a věcném pokroku v realizaci ROP SV.

Měsíční analýzy ROP SV  

Měsíční analýza ROP SV obsahuje zejména informace o:

  • vyhlášených a ukončených výzvách pro předkládání žádostí,
  • výsledcích ukončených výzev,
  • čerpání finančních prostředků z ROP SV,
  • plnění monitorovacích indikátorů.

Pro seznámení s konkrétními měsíčními analýzami klikněte ZDE

Roční zhodnocení ROP SV

Roční zhodnocení popisuje pokrok ROP SV dosažený v příslušném roce a porovnává pokrok do konce příslušného roku. Roční zhodnocení tematicky navazuje na pravidelně vytvářené měsíční analýzy, jejichž je souhrnem.

Roční zhodnocení uplynulých let naleznete ZDE.